Revalidatie COVID-19

Het klachtenbeeld en uitgebreide symptomencomplex a.g.v. een Covid-19 infectie leent zich in veel gevallen voor de begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Daarbij kunt u denken aan ademhalings- en benauwdheidsproblemen, krachtsverlies, conditieverlies c.q. extreme aanhoudende vermoeidheid en corona-gerelateerde pijnsymptomen bij Covid-19.

In de strijd tegen Covid-19 hebben een groot aantal fysiotherapeuten zich apart laten bijscholen en is er vanuit de zorgverzekeringen een aparte langdurige vergoeding (Corona herstelzorg) in het leven geroepen.

Binnen de praktijk ‘Fysiotherapie Heemskerk’ bieden wij ook mogelijkheden om deze begeleiding te volgen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden; de start van de fysiotherapie moet plaatsvinden binnen 6 maanden na een positieve Coronatest en om te starten is er een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist (vaak de longarts) noodzakelijk.

Als tijdens de revalidatie blijkt dat er nog andere therapeutische disciplines ingeschakeld moeten worden (bijv. ergotherapie, logopedie of diëtetiek), dan zal de fysiotherapeut dit met u overleggen.

Zo zal er ook overleg plaatsvinden betreffende de inmenging van een bedrijfsarts in geval van arbeidsverzuim.  Indien u wel de nadelen van een Covid-19 infectie ondervindt, maar niet voldoet aan de voorwaarden van Corona herstelzorg, is het mogelijk fysiotherapie te volgen zonder verwijzing. Dit kan vanuit uw aanvullende verzekering of, wanneer u geen verzekering heeft, middels een pinbetaling of behandelkaart.

De behandelperiode is daarmee wel beperkt en afhankelijk van uw verzekering/ eigen betaling.

 

Voor verdere informatie en/of behandeling kunt u vragen naar Willem Jan Wester.

2024 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn