Perifeer Arterieel Vaatlijden

Fysiotherapie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden / etalagebenen

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een veelvoorkomende progressieve aandoening, vaak veroorzaakt door aderverkalking. PAV komt vaak voor in de slagaders van het been en wordt dan vaak ‘etalagebenen’ of ‘ claudicatio intermittens’ genoemd. PAV in de benen veroorzaakt vaak een pijnlijk of onaangenaam (brandend, verkrampt, vermoeid, beklemd) gevoel. Perifeer Arterieel Vaatlijden kan succesvol behandeld worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Fysiotherapie Heemskerk is aangesloten bij ClaudicatioNet, een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, artsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt.

Indicaties voor fysiotherapie bij PAV

Perifeer Arterieel Vaatlijden wordt vaak niet herkend en daardoor ook niet behandeld, terwijl klachten die door PAV of etalagebenen veroorzaakt worden aanzienlijk kunnen verminderen door gerichte fysiotherapeutische behandeling. Bij PAV of etalagebenen neemt de pijn in de bovenbenen nemen toe als men loopt, met name bij het beklimmen van een helling.

Werkwijze fysiotherapie bij PAV

De behandeling bij perifeer vaatlijden bestaat doorgaans uit een combinatie van oefentherapie, looptrainingen op de loopband en voorlichting. Nadat de fysiotherapeut de spierkracht en lenigheid onderzocht heeft, wordt een looptest afgenomen. Vervolgens bestaat de behandeling grotendeels uit het gedoseerd en begeleid vermeerderen van de loopafstand, om de afstand die pijnloos afgelegd kan worden te vergroten. Om dit te bereiken zal de patiënt tijdens de behandeling zijn grenzen verleggen, om de doorbloeding te verbeteren en de spierkracht en de algemene conditie te vergroten.

2024 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn