Coronavirus update 13-11-2021

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws heeft gehoord, is het dragen van een mondkapje weer verplicht.
Daarom willen wij u vragen deze weer te dragen in onze praktijk.

 

Coronavirus update 27-09-2021

Vanaf 25-09-2021 is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. U hoeft in onze praktijk daarom geen mondkapje meer te dragen. Echter vragen wij u wel goed op uw gezondheid te letten. Heeft u coronagerelateerde klachten kom dan niet naar de praktijk, maar laat u testen bij de GGD.

 

Coronavirus update 01-10-2020

Vanaf 01-10-2020 vragen wij u uw eigen mondkapje mee te nemen. Dit kan nodig zijn tijdens de behandeling, als de 1,5 meter afstand niet aangehouden kan worden. Daarnaast zijn de onderstaande aanwijzingen nog steeds van kracht.

 

Coronavirus Update 01-05-2020

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws gehoord heeft, mogen wij als fysiotherapeuten onze zorg weer breder gaan inzetten! Waar wij u afgelopen weken met zorg op afstand hebben geholpen, zijn er nu meer mogelijkheden om u te behandelen. Vanaf nu kunnen we weer noodzakelijke fysiotherapeutische zorg leveren in onze praktijk of bij u thuis. Wij willen dit op een verantwoorde en veilige manier kunnen doen.

Als u een afspraak wil maken zal onze assistente middels triage samen met u en de fysiotherapeut bepalen of het opstarten van zorg in onze praktijk noodzakelijk en mogelijk is. Bel dus gerust voor overleg!

In de praktijk hebben wij ons voorbereid om uw en onze veiligheid te waarborgen en volgen we de bekende hygiënevoorschriften vanuit het RIVM. Er zijn extra maatregelen getroffen en in de praktijk zijn de nodige beschermingsmiddelen aanwezig. Tevens willen wij u vragen om de volgende aanwijzingen op te volgen:

→ Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met de desinfectiedispenser die staat bij de ingang;

→ Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen;

→ Kom exact op de afgesproken tijd en verlaat de praktijk direct na uw afspraak;

Heeft u milde klachten als hoesten, niezen of benauwdheid, dan verzoeken we u om niet naar onze praktijk te komen. Bel dan even om de mogelijkheden voor behandeling met de fysiotherapeut te kunnen overleggen. Mocht bezoek in onze praktijk niet noodzakelijk zijn, dan kunnen we u op afstand blijven behandelen en begeleiden via beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof.

We zijn heel blij om op een verantwoorde manier onze zorg weer verder op te mogen starten. Laten we er samen voor zorgen dat dit op een veilige manier kan.

 

Update maatregelen Coronavirus 15:03-2020 20:00 uur

Binnen ons gezondheidscentrum volgen wij de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus op de voet. We volgen binnen de praktijk de richtlijnen van het RIVM op. Wat betekent dit voor u?

Wij vinden dat het juist nu belangrijk is om noodzakelijke zorg te blijven verlenen. Dit is belangrijk om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten zodat zij zich kunnen richten op de hoognodige zorg. Uw fysiotherapeut zal met u overleggen of het verlenen van zorg in uw geval nu noodzakelijk is. Verder nemen we de volgende maatregelen:
– Alle oefengroepen, medische fitness en groepsbehandelingen komen tot en met 6 april te vervallen
– Indien de zorg op afstand gegeven kan worden kiezen we hiervoor middels een e-health oplossing.
– Mocht u binnen een risicogroep vallen dan maakt uw fysiotherapeut samen met u de afweging of de fysiotherapeutische zorg nu noodzakelijk is. Ook voor de overige zorg maken we een afweging of dit voor nu noodzakelijk is.
– De wachtkamer is aangepast zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.

Daarnaast blijven we onze eerder maatregelen toepassen:
– We schudden geen handen meer. Maar verwelkomen u met een glimlach.
– Voor en na iedere behandeling nemen we erg uitgebreid de tijd om goed onze handen te wassen.
– De praktijk wordt nog beter schoongemaakt en regelmatig ontsmet.
– Als u zich (licht) ziek voelt, moet u thuis blijven om eventuele besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd even bellen voor overleg.

Team fysiotherapie Heemskerk

2022 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn