Neurogene Klachten

Wij zijn aangesloten bij het NeuroNetwerk Midden-Kennemerland en bij het ParkinsonNet.
 
Doelstelling van beide netwerken is: door middel van onderlinge kennisuitwisseling en regelmatige scholing, optimale geprotocolleerde zorg te bieden rondom chronisch neurologische aandoeningen. Dit dichtbij de cliënt, in goede samenwerking met verwijzers, buurt- en mantelzorg. Korte lijnen tussen de diverse hulpverleners is hierbij van groot belang voor de beste zorg.
 
NeuroNetwerk Midden-Kennemerland
Is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde zorgverleners van o.a. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Deze vallen binnen het verzorgingsgebied van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en zijn in nauwe samenwerking met Viva Zorggroep, Heliomare, Rode Kruis Ziekenhuis en huisartsen in de regio.
 
Binnen het netwerk werken de zorgverleners van alle disciplines samen rondom alle lichamelijke, communicatieve en praktische problemen, die het gevolg zijn van een neurologische aandoening zoals CVA, MS, ALS en overig niet-aangeboren hersenletsel.
 
ParkinsonNet
Is een landelijk netwerk met een duidelijke missie: de best mogelijke zorg en de hoogste kwaliteit van leven voor iedereen met de ziekte van Parkinson. Dagelijks zetten meer dan 3400 gepassioneerde, aangesloten zorgverleners (waaronder neurologen, fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en Parkinson verpleegkundigen) zich in om deze missie te verwezenlijken. De zorgverleners vergroten de expertise jaarlijks middels scholingen en het ParkinsonNet jaarcongres. In deze regio werkt de multidisciplinaire ParkinsonNet groep Beverwijk nauw samen met het Rode Kruis Ziekenhuis en neuroloog Wim van der Meulen.
 
Wanneer u kiest voor een, bij ParkinsonNet aangesloten, zorgverlener bent u in goede en gespecialiseerde handen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen onder behandeling van een ParkinsonNet zorgverlener minder heupbreuken en minder behandelingen nodig hebben en meer effectiviteit van de behandeling ervaren.
 

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze fysio- en ParkinsonNet therapeute Ina Westenberger.
 
 
 
 

2022 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn