Medical Taping

Bij het Medical Taping Concept (MTC) word gebruik gemaakt van kinesiotape. De eigenschappen van kinesiotape kunnen, wat betreft de elasticiteit en dikte, vergeleken worden met die van de huid. Het tape wordt als het ware aangebracht als een tweede huid en beweegt mee met de huid, wat ervoor zorgt dat bewegen mogelijk is, zonder beperkingen. De tape wordt aangebracht om de desbetreffende spier te ondersteunen en de lichaamseigen genezingsprocessen en neurologische circulatoire systemen te beïnvloeden.
 
In het verleden werd er bij bepaalde sportblessures gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘traditionele sporttape’. Dit tape zorgde vooral voor een immobilisatie van het gewricht. Echter uit onderzoek is gebleken dat het bij dergelijke blessures beter is om het bewegingsapparaat, bestaande uit het skelet en spierstelsel, juist te mobiliseren en activeren. Voortkomend uit deze theorie heeft Dr. Kase het Kinesiotape ontworpen. Wat zorgt voor een goede ondersteuning en waarbij het spierstelsel als het ware continue wordt gemasseerd. Deze ondersteuning houdt in dat er gecontroleerde, gematigde bewegingen kunnen worden uitgevoerd, wat het herstel van bepaalde blessures positief kan beïnvloeden.
 
Het tape wordt gebruikt in combinatie met fysiotherapeutische behandelvormen. De mogelijke positieve effecten zijn:
– Functieverbetering van de spieren
– Ondersteuning van gewrichten
– Het verminderen van pijn
– Het verbeteren van de circulatie van vloeistof, bloed en lymfe
 
Door veel ontwikkelingen kan het onder andere ook worden toegepast bij hooikoortsklachten, vochtophopingen/oedeem, houdingscorrecties en littekens.
 

Bron: Website Medical Taping Concept en PINO tape.
 
 
 
 

2022 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn