COPD

Bij COPD is uw longweefsel beschadigd, daardoor ademt u moeilijker. Het voelt als een belemmering van de ademhaling, onvoldoende in staat om zuurstof in te nemen en kooldioxide uit te ademen. U bent benauwd. De genoemde longbeschadigingen herstellen niet.
Daardoor beschikt u over minder energie, dagelijkse bezigheden zoals bijvoorbeeld aankleden, douchen, traplopen of boodschappen doen worden al een hele opgave.
De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).
COPD is een verzamelnaam voor: chronische bronchitis en longemfyseem
 
Chronische bronchitis
Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is de diameter van de bronchiën afgenomen. Het ademhalen wordt hierdoor lastiger.
 
Longemfyseem
Bij longemfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes vormen het filter tussen de luchtwegen en het bloed. Via deze filterfunctie komt het zuurstof na het inademen in uw bloed en in omgekeerde richting kunt u de afvalstoffen weer uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe kleiner het totale filteroppervlak is. Hierdoor kunt u benauwd worden.
 
Wanneer u de diagnose COPD van de huisarts, praktijkondersteuner of de longarts krijgt, is er al grondig onderzoek gedaan waardoor de diagnose gesteld kon worden. Binnen dat onderzoek zijn er blaastesten afgenomen, is er uitgebreid longonderzoek gedaan en heeft u waarschijnlijk een aantal vragenlijsten ingevuld. In een aantal gevallen heeft u ook een inspanningstest op een hometrainer ondergaan.
 
Het behandelen van COPD is in grote lijnen te splitsen in 3 onderdelen:
• Medicatie
• Fysiotherapie
• Aanpassingen van de leefstijl
 
Het doel is om de invloed van een beperkte longfunctie op uw leven zo klein mogelijk te houden.
 
Als u wordt doorverwezen i.v.m. COPD kunt u bij ons een afspraak maken voor fysiotherapeutische begeleiding.
 
U kunt vragen naar Willem Jan Wester.
 
Wij zijn tevens aangesloten bij SCZK (Stichting COPD Zorg Kennemerland) en het Chronisch Zorgnet om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te maken.
 
 
 
 

2022 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn